werkadres
De link tussen baankeuze en studiekeuze

creatief therapeut

Begeleidt kinderen of volwassenen met emotionele of sociale problemen door creatieve activiteiten met hen te ondernemen bijvoorbeeld tekenen, tuinieren of muziek maken. Cliënten leren door het uiten van creativite activiteiten, hoe ze gevoelens kunnen uiten en op een betere manier met hun problemen om kunnen gaan. Voorbeelden van werkzaamheden: praat met en stimuleert cliënten, oberserveert cliënten, ontwerpt behandelplannen, bedenkt activiteiten, overlegt met andere hulpverleners, ouders en docenten, houdt de voorraadadministratie bij, koopt materiaal (bijvoorbeeld klei, verf en muziekinstrumenten) in en brengt mondeling en schriftelijk verslag uit.
bron: werk.nl


Werkzaamheden van een creatief therapeut

  • agogisch, maatschappelijk behandelen en begeleiden
bron: CBS